Google v Číne: Internetový gigant plánuje cenzurovať vyhľadávač

Vo všeobecnosti zaiste môžeme povedať , že internet je vynikajúcou vecou . Nájdeme tam množstvo zaujímavosti zo sveta , hudbu, vedu, techniku. Niet hádam nič, čo by sa na internete nájsť nedalo .

penikg

  • Chce to aj obrovskú dávku triezveho rozumu, aby sme si vedeli z množstva ponúkaných informácii vybrať tu relevantnú, tú ktorá sa zakladá na pravde. Zaiste to od človeka vyžaduje  predošlú vedomostnú úroveň, niečo načo vie nadviazať a posúdiť správnosť informácie.

Nehovorím teraz iba o blogoch, ale aj o celých stránkach, ktoré nie sú z hľadiska vecnosti a argumentácie správne. Sú tam základné chyby v definíciách základných fyzikálnych zákonov, chybne uvedené mená postáv v literárnych dielach, chyby v dátumoch pri dôležitých medzníkoch dejín. To by bolo to najmenej, ak by sa tam  nevyskytovali aj totálne historické bludy nezaložené na žiadnych podkladoch.

  • Nikto nepochybuje o tom, že naša krajina je krajinou demokratickou a aj napriek tomu by zaiste mnohí z nás privítali istú úpravu , určité blokovanie stránok, ktoré sú pre vývoj detí škodlivé. Celkom iste máme vytvorené pre seba v hlave vlastné zoznamy stránok, kde pre nekompetentnosť prispievateľov sa ísť neoplatí. Vieme si to urobiť ale na základe predošlej miery poznania z kníh a skrípt.

Mám obavu, či deti ktoré nikdy nečítali knihu v klasickej forme si tento výber budú vedieť urobiť. Podľahnú dezinformácii z internetu. Môžu podľahnúť psychologickej manipulácii vyplývajúcej z rôznych internetových hier.
Zodpovednosť je na jedincovi, na rodičoch . Iba?

google

  • Čína sa chystá cenzurovať vyhľadávač ?

Vyvoláva to obavy v kom ? Vieme presne o aký druh obmedzenia pôjde ? Mám pocit, že nie, ale jednoducho to odsúdime. Ak by prišla správa USA sa chystá cenzurovať vyhľadávač ? Reagovali by sme rovnako ? Nie . Zaiste je rozdiel v charaktere štátu , ale nemôžeme odsudzovať všetko iba preto, že to urobí napríklad Čína. Počkajme si na rozsah obmedzení a potom vytvárajme súdy. Možno ich obmedzenie bude také geniálne, že osloví aj nás.