Žena v domácnosti- výhody i nevýhody

Ako sa na vás bude pozerať spoločnosť?
V našej spoločnosti sme skôr zvyknutí na ženy, ktoré si idú tvrdo za svojim, pričom rodinu, deti a domácnosť častokrát z nutnosti musia odložiť na vedľajšiu koľaj. Emancipačné hnutie spôsobilo to, že ženám pribúdajú nové a nové povinnosti. Je potrebné, aby sme si budovali kariéru, našli muža, mali domácnosť v poriadku, starali sa o deti. Samozrejme, pri tom všetkom je potrebné ostať krásna a dobre naladená. Pri množstve povinností to však nie je vždy ideálne.
Ženu v domácnosti preto naša spoločnosť považuje za puťku, nepriebojného človeka alebo dokonca „zlatokopku“. Mnoho žien však už nebaví život v zhone, kedy sa nedokážeme naplno venovať ani práci ani rodine. Začínajú tak inklinovať k rodinnému životu a chcú ostať doma.

tajemství

Návrat do minulosti?
V Amerike stále mnoho žien vystupuje v role udržiavateľky rodinného krbu. Môže to byť spôsobené i lepšími finančnými pomermi, no musíme si uvedomiť, že ešte v 70tych rokoch minulého storočia boli ženy v domácnosti v Spojených štátoch úplne bežnou vecou a ich postavenie si len málokto dovoľoval spochybňovať.
Z toho môžeme usúdiť, že ide o prácu, ktorej spoločenský prínos je skutočne významný. V dnešnej dobe vidíme mnoho detí, ktorým sa rodičia nemajú čas venovať, takisto nás trápi vysoká rozvodovosť, ktorá môže prameniť aj obrovskou pracovnou záťažou oboch manželov.

Je to len na vás
Každý z nás má slobodnú vôľu, a teda by ste si nemali nechávať diktovať, či by ste mali byť úspešnou manažérkou alebo matkou a manželkou na plný úväzok. Emancipačné hnutie bojovalo za slobodu žien, a preto nie je dôvod, aby ste sa nemohli slobodne rozhodnúť. Pokiaľ príjem vášho muža dokáže bez problémov pokryť náklady vašej rodiny a vy cítite, že sa chcete viacej angažovať v domácnosti, prípadne ste unavená zo zhonu a stresu, skúste si i túto rolu. Všetci dobre vieme, že starostlivosť o domácnosť a deti nie je malina a vyžaduje to výborné manažerské schopnosti.

domácí práce

Nezabúdajte! Ak nechcete, aby sa na vás manžel alebo okolie dívalo ako na jednoduchú ženu, ktorej život sa točí len okolo hrncov, ďalej sa angažujte vo veciach, ktoré vás bavia. Pokojne pomáhajte manželovi s podnikaním, navštevujte kurzy, ktoré vám môžu pomôcť v budúcnosti alebo si nájdite nejakú jednoduchú prácu, ktorú môžete robiť v pohodlí domova a prispejete do rodinného rozpočtu aspoň niekoľkými eurami.