Sociálne médiá vo vzťahu ku deťom

Sociálne médiá sú skvelým a užitočným pomocníkom v komunikácii s inými ľuďmi, no prinášajú so sebou aj isté riziká. Prvou nebezpečnou skupinou rizík, je dosah na fyzickú stránku dieťaťa. Máme tým na mysli to, že ak dieťa dlho sedí pri počítači, kriví sa mu chrbtica, zhoršuje zrak, stravuje sa zväčša nezdravo a celkovo má málo pohybu.sociálne médiá.jpg
A to všetko najmä vďaka sociálnym médiám. Je pravda, že dieťa môže byť závislé na počítači kvôli hrám, no v dnešnej dobe sú to predovšetkým sociálne médiá. Dieťa komunikuje s inými, píše si s nimi, vymieňa rôzne fotky a pod. A tu môžu zasiahnuť iba rodičia. Iba Vy, rodičia, viete dohliadnuť na svoje dieťa a ubrániť ho tak možnej závislosti alebo zneužitiu prostredníctvom týchto médií.
Na facebooku môže dieťa stráviť dlhé hodiny. Odkladá tak svoje školské či iné povinnosti na neskôr, na potom a pokiaľ to Vy neustriehnete, môže sa školský prospech Vášho dieťaťa rapídne zhoršiť. Každé dieťa je šikovné – ak chce. Ak je preňho niečo príťažlivejšie, bude venovať pozor tomu – v našom prípade sú to facebook, instagram a pod.
Negatívnym javom, ktorý sa skrýva v sociálnych médiách je nežiaduci obsah. Rôzne reklamy, slogany a pod. veľakrát so sexuálnym podtónom, ktoré dieťa vníma, pozoruje. Na facebooku sa môže stretávať aj s nadávkami a „škaredými“ pomenovaniami.mobilný telefón.jpg
Toto všetko môže mať na psychiku dieťaťa dopad. Možno nie hneď a možno si to nebudete aj Vy rodičia uvedomovať, ale bude mať. Nikdy totiž neviete, kto sa mohol Vášmu dieťaťu prostredníctvom facebooku vyhrážať alebo psychicky ho týrať. Z takého dieťaťa sa potom veľmi rýchlo môže stať ustráchaný jedinec alebo druhý extrémny prípad – tyranom sa stane on sám.
Rodičia hrajú kľúčové postavenie v starostlivosti o svoje dieťaťa – po psychickej aj fyzickej stránke, starajú sa o zdravý vývin dieťaťa. Je potrebné, aby na používanie telefónu mali deti vymedzený presný čas, obmedzený prístup k niektorých stránkam a aplikáciám.