Viete ako funguje náš finančný systém?

Všetci tu žijeme, no napriek tomu nie všetci vieme ako funguje náš finančný systém. Mnoho z nás nerozumie verejným financiám a všeobecne ekonomike alebo politickej situácii. To všetko úzko súvisí s nastavením nášho finančného systému. Aj keď nie ste odborníkom v danej oblasti, napriek tomu si viete zistiť ako štát využíva financie zo štátneho rozpočtu. Peniaze, ktoré štát získa z našich vyzbieraných daní alebo z iných vlastných príjmov, potom prerozdeľuje medzi jednotlivé oblasti.
Boli by ste prekvapený koľko miliárd sa prerozdeľuje na jednotlivé odvetvia ako sú napríklad školstvo, armáda či mnoho ďalších. Prekvapivo sa najviac peňazí do odvetví, ktoré sú neefektívne a neprinášajú nám žiadne výnosy. Taktiež ide množstvo financií do nášho zdravotníckeho systému. Avšak, čo sa týka zdravotníctva a školského systému najmä primárneho sme na tom veľmi dobre v porovnaní s ostatnými krajinami.

peníze

Aj my sme súčasťou finančného systému krajiny, pretože do neho prispievame prostredníctvom daní a naopak čerpáme prostredníctvom transferových platieb ako sú napríklad sociálne dávky. Práve preto máme právo voľby volených zástupcov. Prostredníctvom nich majú byť presadzované naše záujmy v politike. Práve preto je dôležité aby sme sa zúčastnili volieb. Viem, že je to niekedy náročné zvoliť si, no je to len pre naše dobro.

obchod

Určite by ste mali vedieť aspoň základy ako funguje náš finančný systém, práve preto by ste sa o to mali viac zaujímať. Na stránkach ministerstiev nájdete rôzne údaje, ktoré si môžete preštudovať. Taktiež máte možnosť zakúpiť si nejaké knihy, ktoré vám pomôžu pochopiť ekonomickú situáciu krajiny. Skúste viac sledovať televízne spravodajstvo alebo vo všeobecnosti mienkotvorné denníky. Nemôžete však veriť všetkému, čo vidíte alebo počujete musíte si zachovať odstup a zdravý rozum.