Google v Číne: Internetový gigant plánuje cenzurovať vyhľadávač

Vo všeobecnosti zaiste môžeme povedať, že internet je vynikajúcou vecou. Nájdeme tam množstvo zaujímavosti zo sveta, hudbu, vedu, techniku. Niet hádam nič, čo by sa na internete nájsť nedalo.

penikg

  • Chce to aj obrovskú dávku triezveho rozumu, aby sme si vedeli z množstva ponúkaných informácii vybrať tu relevantnú, tú ktorá sa zakladá na pravde. Zaiste to od človeka vyžaduje predošlú vedomostnú úroveň, niečo načo vie nadviazať a posúdiť správnosť informácie.

Nehovorím teraz iba o blogoch, ale aj o celých stránkach, ktoré nie sú z hľadiska vecnosti a argumentácie správne. Sú tam základné chyby v definíciách základných fyzikálnych zákonov, chybne uvedené mená postáv v literárnych dielach, chyby v dátumoch pri dôležitých medzníkoch dejín. To by bolo to najmenej, ak by sa tam nevyskytovali aj totálne historické bludy nezaložené na žiadnych podkladoch.

  • Nikto nepochybuje o tom, že naša krajina je krajinou demokratickou a aj napriek tomu by zaiste mnohí z nás privítali istú úpravu, určité blokovanie stránok, ktoré sú pre vývoj detí škodlivé. Celkom iste máme vytvorené pre seba v hlave vlastné zoznamy stránok, kde pre nekompetentnosť prispievateľov sa ísť neoplatí. Vieme si to urobiť ale na základe predošlej miery poznania z kníh a skrípt.

Mám obavu, či deti ktoré nikdy nečítali knihu v klasickej forme si tento výber budú vedieť urobiť. Podľahnú dezinformácii z internetu. Môžu podľahnúť psychologickej manipulácii vyplývajúcej z rôznych internetových hier.
Zodpovednosť je na jedincovi, na rodičoch. Iba?

google

  • Čína sa chystá cenzurovať vyhľadávač ?

Vyvoláva to obavy v kom ? Vieme presne o aký druh obmedzenia pôjde ? Mám pocit, že nie, ale jednoducho to odsúdime. Ak by prišla správa USA sa chystá cenzurovať vyhľadávač ? Reagovali by sme rovnako ? Nie. Zaiste je rozdiel v charaktere štátu, ale nemôžeme odsudzovať všetko iba preto, že to urobí napríklad Čína. Počkajme si na rozsah obmedzení a potom vytvárajme súdy. Možno ich obmedzenie bude také geniálne, že osloví aj nás.