Dôverujte rozhodcovskému súdu

Poznajú to hlavne podnikatelia, ktorí niekomu poskytnú tovar alebo služby, ale zaplatené za nich nedostanú. Svoje požiadavky tak musia riešiť až súdnou cestou. Mnoho konaní, ktoré sa vedú na súde, trvá aj niekoľko rokov, a navyše, žalovaný má právo sa voči rozsudku odvolať, čo celý proces naťahuje a vidina získania peňazí sa tak vzďaľuje. Po všetkých týchto peripetiách sa podnikateľ nakoniec poteší, že má akú-takú nádej, príde rana pod pás keď zistí, že právoplatné rozhodnutie nie je vykonateľné, keďže počas tých dlhých rokov, čo spor trval, dlžník skončil s činnosťou a rozpredal všetok svoj majetok, čo v preklade znamená, že sa k svojim peniazom aj tak nedostane. Navyše, celý proces na súde ho stál nemálo peňazí.

stiahnuť

Existuje vôbec možnosť, ako predísť takémuto stavu? Je, a to je odporúčanie odborníka, svoje pohľadávky si treba zabezpečiť ručením fyzickej osoby. Podstata je totiž v tom, že od spoločnosti, ktorá nemá nijaký majetok, sa nedá vymôcť takmer nič, ale od fyzickej osoby je to jednoduchšie. Dohodnúť si môžete aj takzvanú rozhodcovskú doložku. Konanie na rozhodcovskom súde má svoje výhody. Medzi ne patrí vymáhanie pohľadávok Lglegal a rozhodcovske sudy rýchlosť v rozhodovaní a vyrieknutí právoplatného rozhodnutia. Doterajšie skúseností hovoria, že tieto súdy dokážu právoplatné a aj vykonateľné rozsudky vyriecť do pol roka. A to je čas, ktorý bežné súdy nedosahujú ani zďaleka! Poplatky sa však nijako nelíšia, ba dokonca je možné, na rozhodcovskom súde zaplatíte o niečo viac ako na bežnom. Ide však o kompromis, ktorý je prijateľný, ak porovnáme rýchlosť konaní. Odvolanie však nie je možné podať v prípade, ak rozhoduje rozhodcovský súd.

roleofdecisionallawindevelopingconceptofcompensatoryjurisprudence_2694443184

Štatistiky z tohto roka hovoria jasnou rečou: od začiatku roka je na rozhodcovskom súde podaných 50 žalôb, z nich je už 35 právoplatne rozhodnutých a vedených exekúcií, na bežnom súde bolo od začiatku roka podaných 15 žalôb, no ešte len vo 2 prípadoch bolo vytýčené prvé pojednávanie a v 13 ešte prvé pojednávanie nebolo ani nariadené. Tieto fakty hovoria za všetko, takže ak sa trápite s podobným problémom, rýchle riešenie je možné.